Èrdektelen

home, hobby, hiking, kitchen, work,
home, hobby, hiking, kitchen, work,
This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

MOCKBA TÉR FELÚJÍTÁS I.

MOCKBA tér 2015 01.13.

Illustration for article titled MOCKBA TÉR FELÚJÍTÁS I.
Advertisement

Autósok csekély számban, a úttörőgép a közlekedési lámpa és vezeték cserén dógoz.

Illustration for article titled MOCKBA TÉR FELÚJÍTÁS I.
Advertisement

A hangja az ember szívét gyújtósnak töri össze.

Share This Story

Get our newsletter